10-те най-популярни проучвания, доказващи, че медицинската марихуана помага в борбата срещу болестта на Паркинсон

 

От Рон Марзик

 

Trichomes

Почувствах, че съм смъртен, когато научих, че двама мои дългогодишни приятели на моята възраст са били диагностицирани с болестта на Паркинсон, и двамата в рамките на последните няколко месеца.

 

Моите приятели и милиони други, търсят ново лечение, което може да ги изцери, да възстанови мозъчната хомеостаза и да спре развитието на това невродегенеративно заболяване.

Канабиноидите са невропротектори.

 

Повторението си струва: Канабиноидите могат да спрат мозъчното възпаление

Ние всички имаме податливи на заболявания приятели и семейства с подобни сериозни медицински проблеми, на които желаем да помогнем. Колко пъти в мислите ти е този човек, когото обичаш и си казваш, „Иска ми се да има лекарство, което може да го излекува”?

Когато търсиш надежда и тя се появява, това може да се оприличи на герой в някой филм, който се появява в последния момент. Канабисът е героят на нашето време.

 

Като антиоксидант канабиноидите … имат специално приложение като невропротектори при лечениетото на невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон и деменция“

 

Какво е значението на Американския правителствен патент 6,630,507?

 

Докато помагах на приятелите си в търсенето на доказано лечение на основата на канабиса, златният стандарт за доказателство се появи под формата на този прочут патент 2003 на Министерството на здравеопазването и човешките услуги, който разбрах, че е клонинг на по-ранно проучване от 1998 г., проведено от същите изследователи.
 
Канабидиолът и Δ9-тетрахидроканабинолът са невропротекторни антиоксиданти /Бюлетин на Националната академия на науките/ юли 1998 г.

 

ОТКРИТИЯ:

 

Канабисът е мощно мозъчно противовъзпалително лекарство

 

„Непсихоактивната съставка на марихуаната, канабидиолът, е установено, че предотвратява глутаматната невротоксичност и реактивните кислородни видове, индуциращи клетъчната смърт. Психоактивното вещество на канабиса, ТХК, също блокира глутаматната невротоксичност със сходна сила като  канабидиолът“.
 
Взети заедно, тези две проучвания подчертават, документират и подкрепят това, което е известно от 16 години: Министерството на здравеопазването и човешките услуги представи доказателства с установена от Патентното ведомство на САЩ валидност, получили най-високата степен на одобрение,и  доказващи, че канабиноидите могат да се използват като директна форма на лечение на четирите сериозни неврологични заболявания – болестта на Алцхаймер, множествена склероза, болест на Хънтингтън и болестта на Паркинсон.
 
Още през 1998 г. имало солидни доказателства, че ендоканабиноидите предпазват мозъка от невродегенеративни заболявания; доказателствата били толкова добри, че правителството на САЩ спря достъпа до тях,предполагам за благото на гражданите на САЩ.

 

Как така няма независими изследвания на канабиноида в САЩ? И няма лекарства с канабис в процес на развитие?

Това е заради голямата лъжа, наречена Списък I, която опровергава  всички положителни изследвания.

Това опровергаване на научни изследвания навреди пряко на милиони хора, които в продължение на почти две десетилетия, отчаяно търсят нови възможности за лечение, само и само да могат да преживеят следващия ден. Защо не се правят опити върху хора с лекарствата?

 

„Като се има предвид значението на предклиничните данни, необходимостта от намиране на лечение на двигателни симптоми, което да е алтернатива на класическата допамин-заместителна терапия и липсата на ефективни неврозащитни стратегии при болестта на  Паркинсон“ …

„Ние вярваме, че е от основно значение за провеждането на допълнителни проучвания, да позволим на обещаващите очаквания за тези молекули (канабиноиди) да преминат от настоящото предклинично доказателство към истинско клинично приложение.“

От: Канабиноидите и болестта на Паркинсон / CNS & Neuro. Нервни разстройства, на който наркотикът действа/ декември 2009г.

 

Д-р Марк Уеър за Ендоканабиноидната система:

 

„Потенциалът на лекарствата, базирани на канабиноиди при Паркинсона, все още са бегло проучени на  клинично ниво, въпреки наличието на солидни и обещаващи предклинични доказателства …“
 
Първо е необходимо една правителствена агенция  да предостави солидни доказателства, че канабиноидите са новата граница на анти-възпалителната мозъчна медицина, а след това втора правителствена агенция да потвърди данните с патент. След това е нужна трета правителствена агенция  да въведе същите медицински проучвания в развитието на тези лекарства, които биха могли да предотвратят ненужното страдание и безбройните смъртни случаи. Всички те действат със скрити политически причини и за да не признаят, че са сгрешили,че  е неморално, и че е престъпление срещу народа на тази велика страна.

 

И така, кой от тези на власт в продължение на последните 16 години е отговорен за спирането на клиничното приложение на научните изследвания върху медицински канабис за невродегенеративни заболявания, и кой е на власт в днешно време спира този важен научен прогрес от спасяването на човешки живот?
 
Канабисът е нетоксичен и никога не е причинявал смъртен случай от директна употреба, никога! Канабисът е толкова безопасен, че поставя  златния стандарт, според който всички останали лекарства трябва да измерят нивото си на безопасност.
 
Можете ли да оцените дълбочината на това изявление и безупречната безопасност на тази ботаническа медицина? Науката е на наша страна, така че защо да не приложим незабавна клинична употреба? Недостатъците на незабавните процедури с канабис за невродегенеративни заболявания граничат с нулата, но все още няма движение към реално клинично приложение, което да помогне на обикновените хора.

Списък I е фалшифициран и представлява.псевдонаука

Двигателните симптоми на болестта на Паркинсон са резултат от смъртта на допамин-произвеждащите клетки в субстанцията нигра. Неизвестен възпалителен процес изглежда убива тези клетки; именно тук медицинските канабиноиди защитават останалите допаминови клетки и може би стимулират неврогенезата на нови такива.
 
Лекарствената употреба на канабис не е нова и историята ни показва как това растение-чудо е изтълкувано погрешно по време на  една епоха на невежество. Канабисът е бил използван хиляди години, а надеждата за марихуаната като терапия,и по- специално за лечението на болестта на Паркинсон е нещо ново. „Марихуаната е растение- чудо, което помага на пациенти с Паркинсон и хората, страдащи от много други заболявания“, твърди пациент с Паркинсон и автор на „Марихуаната за болестта на Паркинсон“ – Ричард Секлин.

 

Лечението с медицински канабис има потенциал да помогне за подобряване на функциите, намаляването на  дискинезията, забавянето или спирането на прогресията на заболяването, и, най-важното, да удължи живота, да се запазят функциите и да се осигури удовлетворение.

Канабиноидите като антиоксиданти и невропротектори, САЩ патент 6630507, са нашите герои.

 

Ето най-важните 10 научни медицински проучвания на канабиноидите, които подкрепят САЩ патент 6630507.

Надявам се, че това може да ти е от полза, когато обсъждаш своите възможности за лечение с лекаря.

 

1. Ендоканабиноидна модулация на Допаминенергични двигателни вериги /Front. Pharmacol./ юни 2012
ОТКРИТИЯ:

„Налице са съществени доказателства в подкрепа на ролята на ендоканабиноидната система като модулатор на Допаминергичната дейност в базалните ганглии, система на предния мозък, която интегрира кортикална информация, за да координира двигателната активност регулираща сигналите.“

 

В действителност, прилагането на канабиноиди на растителна, синтетична или ендогенна основа, произвежда няколко ефекта върху двигателните функции. Тези ефекти се осъществяват главно чрез CB1 рецептори, които са гъсто разположени в богатата на допамин мрежа от базални ганглии, което предполага, че двигателните ефекти на ендоканабиноидите се дължат, поне отчасти, на модулацията на допаминергичната трансмисия. “

„Поради това се предполага, че модулацията на ендоканабиноидната система може да представлява важен компонент в новите терапевтични подходи за лечение на двигателни нарушения“

 

680 килограма е количеството канабис, което трябва да приемате в продължение на 15 минути, за да достигнете фатални стойности.

Според Индекса на Merck, 12-то издание (справочник номер едно за лекарите), стойността на LD 50 за плъхове чрез вдишване на ТХК е 42 мг / кг телесно тегло. Сравнявайки това със средностатистически човек, разбираме, че са необходими 1500 паунда (680 кг), ако канабисът се пуши в рамките на 14 минути.

„Предизвиканата от l-DOPA дискинезия , представлява едно от най-тежките усложнения, получени от дългосрочната терапия с L-DOPA, засягащо до 40% от пациентите с болестта на Паркинсон след пет години лечение“

 

„Канабиноидните съпротивления  може да повлияят като противодискинетик чрез регулация на освободените количества глутаминова киселина в стриатума и/или да установи подпомогната от ендоканабиноидите пластичност в синаптичната връзка, резултираща от прекъсването на нервните връзки.”

 

2. Перспективи за канабиноидните терапии при нарушения на базалните ганглии / Br J Pharmacol. Август 2011г.

ОТКРИТИЯ:

“ Канабиноидите са обещаващи лекарства за забавяне на прогресията на невродегенеративните заболявания, включително болестта на Паркинсон и болестта на Хънтингтън, две от най-сериозните нарушения, засягащи базалните ганглии . “

“ Канабиноидите като Δ9 – тетрахидроканабинолът или канабидиолът защитават нигралните или стриатумните неврони в експериментални модели на двете нарушения , в които окислителните поражения представляват цитотоксичнен механизъм … водят до по-бавна прогресия на невродегенерацията при двете заболявания. Този ефект може да се постигне чрез ограничаване на токсичността на микроглиалните клетки на  невроните и , по-специално чрез намаляване образуването на провъзпалителни фактори . Важно е да се спомене, че СВ2 рецепторите са идентифицирани в здрав мозък, главно в глиалните елементи и ,и  в по-малка степен  в определени субпопулации от неврони , и че те са здраво регулирани в отговор на вредните стимули , което подкрепя идеята , че канабиноидената система  се явява ендогенна неврозащитна система . Това регулиране на СВ2 рецептора се среща  в много невродегенеративни заболявания, включително БП и БХ , което поддържа полезните ефекти на СВ2 рецепторите агонисти при двете заболявания …

“ В заключение, фактите, изложени досега доказват, че тези канабиноиди , които имат антиоксидантни свойства и/или способност за активизиране на СВ2 рецепторите могат да представляват обещаващи терапевтични агенти при БП и БХ, като по този начин заслужават бърза клинична оценка“

 

3. Лечение с Медицинска марихуана на двигателни и недвигателни симптоми при болестта на Паркинсон Международен конгрес за болестта на Паринсон/ юни, 2013

ОТКРИТИЯ:

„Канабисът обещава лечение на БП. Очевидно може да облекчи не само двигателните симптоми, но също и недвигателните, особено болката и съня, свързани с БП, като по този начин се подобрява качеството на живот на пациента. “

Смъртни случаи в САЩ, свързана с употребата на накротици през 2010

Метадон – 15,000

Алкохол – 85,000

Марихуана – 0

Кокаин – 5,000

Хероин – 2,000

Екстази – 76

Предписани хапчета – 100,00

Брой на смъртните случаи през 2010

 

4. Преглед на болестта на Паркинсон и канабиноидната система и възможните ползи от канабиноидо-базирани терапии /Current Med Chem. 2006

ОТКРИТИЯ:

„Въпреки многото постижения в симптоматичното лечение на БП, че все още няма реалистична перспектива за излекуване. През последните години, новите данни подкрепят идеята за важната роля на системата на канабиноида при БП „.

„Тъй като канабиноидите имат неврозащитни свойства, те са предложени като потенциално полезни неврозащитни вещества при БП, както и за облекчаване на някои симптоми при определени обстоятелства (т.е. паркинсонов тремор, свързани с свръхактивността на субталамичното ядро; дискинезия, предизвикана от леводопа).“

„Съединенията, базирани на канабиноида могат да осигурят защита срещу развитието на поражения на невроните при това заболяване; влиянието на канабиноидите върху локални възпалителни реакции, свързани с патогенезата на БП.“

„Взето заедно, всички тези доказателства подкрепят тезата, че управлението на канабиноидната система може да представлява нов подход към лечението на БП“.

 

Какво представлява болестта на Паркинсон?

Болестта на Паркинсон (БП) е хронично и прогресивно двигателно заболяване, което означава, че симптомите продължават и се влошават с течение на времето. Почти един милион души в САЩ страдат от това заболяване. Причината за него не е известна и въпреки, че зсега няма лек, съществуват опции като лекарства или операции, които да забавят симптомите.

Паркинсонът включва лошото функциониране и смъртта на жизненоважни нервни клетки в мозъка, наречени неврони. Първо се засягат невроните в областта на мозъка, наречени субстанция нигра. Някои от тези умиращи неврони произвеждат допамин, съставка, която изпраща съобщения до частта от мозъка, която контролира движението и координацията. С напредъка н БП, количеството допамин, произвеждано в мозъка намалява, като лишава болния от възможността да контролира движенията сипо нормален начин.

Специфичната група симптоми, които се проявяват при болния зависят от човека. Най-честите двигателни симптоми за болестта на Паркинсон са следните:

– тремор на дланите, ръцете, краката, челюстта и лицето

– Брадикинезия или забавяне на движенията

– неподвижност или скованост на крайниците и торса

– ортостатична нестабилност или липса на на баланс и координация

 

5. Ендоканабиноидната система като обект на лечението на двигателната дисфункция

Br J Pharmacol. Април, 2009г.

„Има доказателства, че лекарствата, базирани на канабиноида, които са селективни за различни проблеми в канабиноидната сигнализираща система (напр. рецептори,  механизъмза дезактивация, ензими) могат да бъдат полезни при нарушения на базалните ганглии, а именно болестта на Паркинсон (БП) и болест на Хънтингтън“

„Тези предимства включват не само облекчаване на специфични двигателни симптоми … но и също забавяне на прогресията на заболяването, поради неврозащитните свойства на канабиноидите.

 

Разрез на средния мозък, където е видима субстанция нигра.

Субстанция нигра.

Намалена субстанция нигра при болен от болестта на Паркинсон.

 

6. Влиянието на канабиноидите върху генетичните характеристики на Невродегенерацията/Br J Pharm., окт. 2013г.

„При все възрастното население, честотата на невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон и болестта на Хънтингтън се увеличава. Докато етиологиите на тези заболявания са различни, редица общи механизми, които лежат в основата на техните невродегенеративни компоненти са изяснени, а именно невровъзпалението, възбудотоксичността, митохондриалната дисфункция и намалената трофична подкрепа.

Настоящите терапии се фокусират върху лечението на симптомите и се опитват да забавят прогресирането на тези заболявания, но засега няма лек. Модулацията на ендогенната канабиноидна система се очертава потенциално осъществима възможност за лечение на невродегенерацията. Ендоканабиноидната сигнализация е установено, че се променя при много невродегенеративни заболявания …

Няколко доказателства показват, че това е  еволюционно запазена система за невро-сигнализация има неврозащитни способности и следователно е потенциална мишена за невродегенеративните заболявания. Този преглед  показва подбродно механизмите на невродегенеративните заболявания, и подчертава благоприятният ефект от канабиноидното лечение. “

 

7. Развитието на канабиноидни СВ2 рецепторни агонисти за лечение на централни невропатии/ Cent Nerv Syst Agents Med Chem. Март, 2010 г.

ОТКРИТИЯ:

„Обсъждаме ролята на микроглията в здравия мозък, и след това ролята на микроглията при хронични невровъзпалителни нарушения, включително болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон, както и в невровъзпаления след остро увреждане на мозъка, като например удар и глобална хипоксия.

Активирането на СВ2 рецептора на микроглията води до потискане на пролиферацията и активирането на микроглията, съществува потенциал за противовъзпалителните свойства на СВ2 агониста  при лечението на невропатология, включваща повишена активност на микроглията.

В допълнение, активирането на СВ2 рецептори може да доведе до увеличаване на пролиферацията и да повлияе на миграция на NPC. Поради това е възможно СВ2 агонистите да помогнат при лечението на невропатологията като подобряват неврогенезата.

 

Субстанция нигра при Болестта на Паркинсон и нормално състояние

 

8. Намаляване на плътността на рецептор допамин D ₂ / D ₃ в путамена и ядрото caudatus е паралелно с поддържаните нива на CB₁ канабиноидните рецептори при болестта на Паркинсон

Бюлетин Мозъчни проучвания/април 2012г.

„Нашите данни показват наличието на непромменени CB₁R популации дори и в късните етапи БП третиран с леводопа. Това допълнително подкрепя наличието на непокътната CB₁R  популация в съответствие с изводите от предходни публикации, може да се използва като фармакологична цел в лечението на БП “

Мозък

Мозъчна кора; Малък мозък

Таламус; Допаминови пътища; Субстанция нигра; Глобус палидус; Стриатум

 

9.Функционално разнообразие на синаптичната пластичност, породено от ендоканабиноидите

ОТКРИТИЯ:

„Към днешна дата ендоканабиноидната система се счита за най-добре характеризираната форма на ретроградна синаптична трансмисия. Краткотайните форми на пластичност, предизвикани от канабиноидите са описани в множество области на мозъка в различните организми, не само в хипокампуса и малкия мозък, както най-големите центрове за действие за ендоканабиноидната система. Също така се предполага, че самата система е е древен механизъм в еволюционен смисъл …

„Въпреки това, нашето глобално разбиране за ролята на ендоканабиноидната система в регулиране поведението и психичните заболявания сега започва да се развива. Ендоканабиноидната система се смята, че участва в регулирането на свръх-възбудата и насърчаването на синаптичната хомеостаза. “

Факти за канабиса:

В суров вид листата от марихуана и пъпките притежават непсихоактивен антиоксидант и противоракова съставка, известна като канабидиол (КБД), която е доказано, че е чудотворна „суперхрана”, сподобна да предотврати хронични заболявания.

Забраната на канабиса е нарушение на човешките права.

 

10. Неврозащитни и симпомооблекчаващи ефекти на фитоканабиноида Δ9-ТХК в животински модели на болестта на Паркинсон, Br J Pharmacol. август 2011г.

ОТКРИТИЯ:

„Предишни проучвания сочат, че канабиноидът, като Δ9-ТХК, който има антиоксидантни свойства и способността да активира СВ2 рецепторите, но и да блокират СВ1, може да бъде обещаваща терапия за облекчаване симптомите и забавяне на невродегенерацията при болестта на Паркинсон.“

23,000,000 ареста, свързани с марихуаната от 1937

Забраната е война против свободата

Тази публикация е посветена на Питър МакУилиямс
Канабисът е лекарство – Забраната не работи!

Бившо ченге от Нюйоркската полиция, бивш учител по здравно образование в гимназията, неудържимият“Капитан Канабиноид“ известен още като Капитан Канабис, Рон Марзик, RN, журналист в Toke Signals

Бележка на редактора: Рон Марзик – Капитан Канабиноид – е пенсиониран учител по здравно образование в гимназията, който преподава  Здраве и превенция на заболяванията, наркотици и сексуално Образование и образование за СПИН на тийнейджъри на възраст 13-17.

Той също е преподавал в гимназията Международен курс бакалавър по психология. Преподавал е и в Нюйоркското държавно училище като специалист по превенция на наркотиците.

Той е регистрирана медицинска сестра с шест години опит в спешното на нюйоркски болници, печелил е MS при сърдечна рехабилитация и физиология на физическите упражнения, и е работил като полицай в Ню Йорк в продължение на две години.

В момента набляга върху това как еволюционната психология обяснява човешкото поведение.