Децата, изложени на въздействието на марихуана в периода на вътреутробното си развитие, на четиригодишна възраст демонстрират значително по-добра способност за проследяване на движещи се обекти, показва ново изследване на визуалното възприятие. Учените обаче предупреждават, че тези резултати не означават твърдо, че марихуаната има благоприятно въздействие върху развитието на ембриона.

 

Изследването, проведено от Университета във Ватерло, Университета в Оукланд и Университета „Браун“, е публикувано в специализираното издание „Scientific Reports“ (Научни доклади).

 

“Първоначалните данни ни изненадаха“, каза Бен Томпсън — преподавател в Катедрата по опотметрия, оптика и офталмология в Научния факултет на Университета във Ватерло. “То показва, че марихуаната и алкохолът вероятно оказват доста сериозно влияние върху обработката на визуалната информация в човешкия мозък. Но въпреки очевидно благотворното въздействие на марихуаната върху развитието на системата за визуално възприятие в мозъка, други изследвания сочат, че употребата ѝ всъщност може да засегне мозъчното развитие у неродените деца.”

 

Изследователите са тествали висшата обработка на зрителната информация при група четиригодишни деца, които в утробата са били изложени на въздействието на марихуана, алкохол, метамфетамини или никотин в различни комбинации, като са използвали за сравнение контролна група неизложени на такова въздействие деца. Излагането на въздействието на наркотици е било обективно доказано чрез анализ на мекониума на всяко от новородените.

 

Резултатите показват, че излагането на въздействието на марихуана е подобрило общото възприятие на движението, чрез което се измерва функционалността на дорзалния визуален път, който отговаря за обработката на информацията за движение и за зрително-моторния контрол. Въздействието на алкохола, напротив, се е оказало с отрицателен ефект. Никотинът и метамфетамините не са оказали влияние върху зрителната функция, сравнена с тази на контролната група.

 

За първи път изследователите доказват наличието на противоположни ефекти върху развитието на зрителните функции при децата, които са били изложени на въздействието на наркотици. Заключенията им показват, че здравните специалисти могат да противодействат на отрицателните ефекти от употребата на наркотици по време на бременността. Учените обаче предупреждават, че става дума за предварителен резултат от много по-обширно изследване.

 

“Не сме наясно доколко този ефект се разпростира върху другите части на зоните в мозъка, които отговарят за обработката на визуалната информация“, казва Томпсън. “Причината да изследваме първо дорзалната област се дължи на това, че тя е най-податлива на влиянието на рискови фактори в периода на ранното развитие.“

 

Томпсън и колегите му от Университета в Оукланд са модифицирали тест за общото възприятие на движението, с цел прилагането му при малки деца като начин за количествено измерване на функциите на дорзалния път.

 

Тестът определя способностите на детето за проследяване върху екрана на група точки, които се движат заедно, въпреки наличието на други произволно движещи се точки. Скоростта на произволно движещите се точки се увеличава, докато детето вече не е в състояние да определи в каква посока се движи групата точки.

 

В момента Томпсън разработва полуавтоматизиран обективен тест  на свойството на мозъка да обработва информация за движение, който да може да се използва при различни възрастови групи и евентуално да помага за ранно идентифициране на проблеми в развитието на мозъка.

 

“Преимуществото на този вид изследване на зрението е, че резултатите могат да се измерят точно“, твърди проф. Томпсън. „Надяваме се в бъдеще да успеем да добавим образна диагностика на мозъка в изследването на общото възприятие на движението, за да установим как и защо тези психоактивни вещества си взаимодействат с областите в човешкия мозък, които отговарят за обработването на зрителната информация.“

 

Участвалите в теста деца са част от международното изследване „IDEAL“ (проучване върху развитието, средата и начина на живот на децата в бебешка възраст), което се занимава с отражението на употребата на алкохол и наркотици в предродилния период върху двигателните и когнитивните функции.

 

Източник:

 

Тази публикация се базира на материали, предоставени от Университета във Ватерло.

 

Научна публикация:

 

  1. Arijit Chakraborty, Nicola S. Anstice, Robert J. Jacobs, Linda L. LaGasse, Barry M. Lester, Trecia A. Wouldes, Benjamin Thompson. Prenatal exposure to recreational drugs affects global motion perception in preschool children (Излагането на въздействието на наркотици в предродилния период оказва влияние върху общото възприятие на движението при децата в предучилищна възраст)Scientific Reports, 2015; 5: 16921 DOI:10.1038/srep16921