“Национални консултанти и водещи експерти в различни медицински области са против използването на марихуаната за медицински цели“

 

Това гласи гръмкото заглавие на страницата на Министерството на здравеопазването.

 

Почти година след едно печално известно заседание на Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ) (контролният орган за наркотиците у нас) и около 4 месеца след последната сесия на същия този Съвет, държавната ни администрация най-накрая съумя да качи на уеб страницата си становищата на различните знайни и незнайни експерти по въпроса.

 

Е да, половин година, за да се публикуват  десетина файла е смущаващо време за реакция, но нали все пак са качени в интернет. Вече сме европейци!

 

Какво се крие всъщност зад гръмкото и обещаващо заглавие „Водещи експерти (…) са против (…) марихуаната (…)“ ?

 

Всички ли са против? Какво означава „против“? И кой всъщност решава кои са експертите в тази област? Могат ли те да изразят наистина експертно мнение по въпроса? Въпроси, за които държавата мълчи. Тя просто иска вие да знаете, че е „против“… Против тенденцията, която бавно, но сигурно се разпространява в целия свят. Против иновациите. Против алтернативните методи на лечение. Против правото на здраве. Против…
Нека разгледаме заедно заветните становища едно по едно:

 

 

Становище на Изпълнителна агенция по лекарствата относно лекарствен продукт „Сативекс“ 

 

В становището на ИАЛ акуратно се посочва, че по света се провеждат клинични проучвания на продукта. Включително и в България. Не успяхме да открием информация за българското изпитване на „Сативекс“, но сме склонни да вярваме на ИАЛ. Държавен орган е все пак. А ето и мнението на Агенцията:
„Окончателни доклади с резултати за приключилите в България клинични изпитвания не са предоставени, тъй като крайните срокове за подаване след глобалното приключване на проучванията не са достигнати.“
Ние не виждаме никаква полезна информация тук, освен тази, че сроковете са пропуснати и няма никаква идея какъв е резултатът от собствените ни проучвания. Обнадеждаващо, нали?
Нека добавим, че спреят „Sativex“ включва в състава си само два синтетични канабиноида, чиито лечебен потенциал не може да се сравнява с този на цялото растение. Освен това, препаратът е недопустимо скъп за джоба на българския пациент.
Всъщност, защо да не направим таблетки с Lactobacillus Bulgaricus, вместо да ядем кисело мляко?

 

 

Становище от проф. Асен Дудов, национален консултант по медицинска онкология и Председател на Българското онкологично дружество 

 

Лаконично ще коментираме лаконичното становище на проф. Дудов, както той се изразява, поради изобилието на медицински факти и клинични изпитвания.

 

По т. А – „…категорично и нетълкувателно канабис не осъществява какъвто и да е лечебен ефект по отношение на противотуморната активност…
Категорично, работата на изследователите от Харвард по проучвания като това, или пък на тези от Лондонския университет – като това, е нетълкувателна. Какво разбират тия от Харвард?
Иначе професорът има право – лечението на тумори с канабиноиди не е стандартизирано никъде. Те и заболяванията не са, но това е друг въпрос.
Ще вметнем само, че ракът създава бизнес за над 100 млрд. долара годишно, а изводите  ще оставим на вас.

 

По т. Б: „Подобряване на качеството на живот“ – да, и ние сме съгласни, че би могло да се осъществи от съдържащите се в растението канабиноиди. Все пак не мислим, че един изолиран канабиноид може да се сравни с възможностите на цялото растение. Освен това не  сме съгласни, че „най-нищожни отклонения в дозата водят до тежки странични прояви“. Колкото и да търсихме, не можахме да открием дори един случай на предозиране с марихуана.  Цитираме още: „Също така, при канабиноидите се наблюдават и доста нежелани лекарствени реакции…“. Интересно е да разберем откога повишеният апетит и по-добрият сън са нежелани лекарствени реакции? Всъщност много бихме искали да видим за какви нежелани лекарствени реакции  говори проф. Дудов?

 

 

Становище от доц. д-р Димитър Калев, д.м,, национален консултант по медицинска онкология 

 

Доц. д-р Димитър Калев е добре запознат с темата. Според него:
1. „…продукти на марихуана… не са тествани в предклинични или клинични изпитвания, структурирани според съвременните протоколи на административните институции за лекарствени продукти и храни — FDA и EMA“ – тъй вярно, доц. Калев! Щом изследванията не са структурирани според съвременните протоколи, те не са изследвания. Щом го няма в списъка на Агенцията за храните и лекарствата на САЩ (FDA), значи не е лекарство. Между другото, Sativex-ът , за който стана дума по-горе, го има в списъка. Одобрен. Ама хайде, подробности.

 

2. В точка втора доц. Калев посочва няколко състояния, при които се обсъжда възможността за използване на канабис. Е, със сигурност не е посочил всички, за които ние сме чували, но все пак, поне за карциномен дистрес, карциномна умора, карциномна болка и палиативни грижи, според доцента се обсъжда.
А на твърдението „Нито едно от престижните международни онкологични ръководства не препоръчва употребата [на канабис]“ , ще отговорим, че канабисът се използва като алтернативен метод на лечение и отново ще споменем, че ракът е индустрия за над 100 млрд. долара годишно. Между другото, кой пише тези ръководства?

 

3. Тази точка от становището съдържа в заключение личното мнение на доцента – него оставяме без коментар.

 

 

Становище на акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н., национален консултант по нервни болести 

 

Становището на акад. проф. д-р Миланов включва доста добре известни ни факти от световната история на лечението с канабис – явно професорът не се страхува да изкаже мнението си.  Той не подкрепя пушенето и оралния прием на канабис, но е запознат с наличието на спрея „Сативекс“.
Уважаваме мнението на акад. Миланов. Той поне си е направил труда да се запознае с въпроса и също така представя някои познати факти относно употребата на канабис в медицината

 

 

Становище от проф. д-р Ива Петкова, национален консултант по очни болести

 

В краткото си становище проф. д-р Ива Петкова твърди: „… в практиката на очните болести досега не ми е известна употребата на марихуана и нейни деривати за медицински цели…“.

 

Ние само ще добавим няколко линка:

http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=264203

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1772142/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014483514000347

 

 

Становище от проф. д-р Майда Тихолова, д.м., национален консултант по инфекциозни болести 

 

Проф. д-р Майда Тихолова също е добре запозната с използването на канабиноидите за терапия при СПИН. Тя цитира проучване, което твърди, че ТХК активира функцията нa CR2 (канабиноиден рецептор-2), което води до блокиране на рецептора CXCR4, един от двата рецептора, отговорни за прикрепването на ХИВ-вируса към клетъчната мембрана.
Но оценявайки ХИВ-обстановката в страната, тя смята, че макар и действието на канабиноидите да е научно доказано, използването им е неуместно.
Ще се осмелим да попитаме — защо?
С какво е по-различна ХИВ-обстановката в България от тази в Израел например?

 

 

Становище от проф. д-р Л. Матева, национален консултант по гастроентерология 

 

Проф. д-р  Л. Матева твърди, че от всички гастроентерологични заболявания, канабисът се прилага само при хроничен панкреатит с неовладяема болка. И въпреки че се прилага, тъй като не е включен в препоръките за стандартизирано лечение, тя не вижда достатъчно доказателства в полза на прилагането му и у нас.
Едва ли за пациентите има значение дали лечението им е „стандартизирано“. Те искат помощ, независимо по кой стандарт.

Ние бихме добавили и болестта на Крон като едно от коварните гастроентерологични заболявания, които се повлияват от канабиса:

 

http://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(13)00604-6/fulltext?mobileUi=0

http://www.ima.org.il/imaj/ViewArticle.aspx?aId=375

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23648372

https://www.karger.com/Article/FullText/356512

 

 

Становище на проф. д-р Вихра Миланова, д.м. н., национален консултант по психиатрия 

 

Проф. д-р Вихра Миланова е добре запозната с терапевтичния потенциал на канабиса.
Тя твърди: „Трудно е да се формира еднозначно отношение към употребата на канабис. […] растението, неговите съставки, техните свойства и въздействия върху човека  са недостатъчно изучени. Безспорно е обаче, че то съдържа вещества с голям лечебен потенциал, който след като бъде научно проучен, ще даде още един инструмент в ръцете на специалистите от невропсихичната област.

 

И въпреки че проф. Миланова не подкрепя употребата за развлечение, нито за лечение на психични разстройства (макар да посочва изследвания за използване на канабидиол при лечение на психози), тя е на мнение, че :  „За подобряване качеството на живот на болни с тежки заболявания, за които има повече научни доказателства за въздействието на канабис (…), може да бъде разрешена употребата по медицински показания.“


Е, това е малко в разрез с гръмкото заглавие „Национални консултанти и водещи експерти са против…“

 

Явно не всички.

 

 

Становище на Катедра по психиатрия и медицинска психология при МУ – Плевен 

 

Тук са представени клинични изследвания, въз основа на които се изказва предположение, че канабисът е свързан с появата на психози и е предпоставка за възникването им.

В отговор просто ще посочим, че в предходното становище националният консултант по психиатрия твърди, че канабидиолът (CBD) – един от основните компоненти на канабиса, помага при лечение на психози.

Това ще оставим без коментар.

 

Становище на Катедра по психиатрия и медицинска психология при МУ – Варна 

Становище на проф. д-р Христо Кожухаров, д.м., Председател на Българската психиатрична асоциация 

 

И по двете становища ще се въздържим да изразим мнение, само ще ви помолим да ги отворите и да обърнете внимание на изумителната прилика между тях. Прилика до точка и запетая, или на прост език казано – становищата са копирани едно от друго.
Единствено ще цитираме:
„Най-добрият похват за предотвратяване употребата на наркотици е тяхната забрана и съответно криминализиране на разпространението им.“ (Катедра по психиатрия и медицинска психология при МУ – Варна)

 

Нека дадем прост пример: Португалия, 15 години след декриминализирането на всички наркотици, се радва на изумителен спад в употребата им — http://ekipbg.com/decrimportugal/.

 

Можем да добавим още примери, но не е ли достатъчно да се замислим дали наистина обикновените потребители и пациенти, с които господата професори предлагат да пълним затворите, са истинските престъпници? И дали затворът (в който свободно може да се намери всичко – от хероин до слабо известни нам наркотици) е най-доброто място за предотвратяване на употребата на наркотици? За Бога, затворите са меката на наркотиците. И малките деца го знаят.

Кого лъжете, господа професори? Как ще се чувствате, ако някое от вашите деца попадне там? (Бел. ред. — господата могат да са спокойни — в България само обикновените хора са под заплаха. Депутатските синове, дори да ги спипат с половин килограм марихуана, излизат „невинни“).

 

 

Становище на БАИЛБ 

 

Българската асоциация за изследване и лечение на болката твърди, че марихуаната съществува като терапевтична опция и че може да се използва в медицината под стриктен лекарски контрол.

Чудесно, но не е ли това още едно становище в разрез с категоричното заглавие?

 

 

Становище на НЦН 

 

А-а-ах. Становището на Националния център по наркомании. Та то дори не е тяхно, а е сбор от дословно изкопирани абзаци от по-горе представените становища, завършващ с твърдението, че е добре да се вложат държавни пари за кампания, целяща да осведоми хората за рисковете и последствията от употребата на марихуана.

„Рискове и последствия от употребата“ — а за един болен човек, например човек, който страда от силна болка, какви са рисковете и последствията от предписваните официално одобрени лекарства? Листовките на колко от тях завършват с „може да предизвика летални последици“ ?

 

За колко от тях също е необходима активна превантивна кампания ? Защо Националният център по наркомании не споменава и думичка за зависимите към предписани опиоидни лекарствени средства – морфин, метадон, барбитурати, бензодиазепини? Защо не се провеждат масови информационни кампании за зависимостта от алкохол и тютюн?

 

Отговорите оставяме на вас.

 

 

Становище на неправителствени организации (НПО) 

Становище на „Движение Промена“ 

Становище на сдружение „Медицински канабис – България“ 

 

По тези три становища също няма да изразим мнение. Просто ще подчертаем, че макар да не са на „национални консултанти“, все пак тези добре подплатени с факти изявления напълно опровергават заглавието на вече цитираната публикация.

Жалко, че никой не им обръща внимание.

 

 

Становище на Синдиката на българските учители 

 

Завършваме с любимото ни становище! Синдиката на българските учители – със сигурност учителите имат изключително сериозно отношение и разбира се – компетентно мнение, по въпросите за употребата на марихуана в медицината.

Цитираме: „Лечение на зависимите към марихуана няма“.

 

А дали могат медицинските експерти от СБУ да ни дадат дефиниция за  „зависимост към марихуана“ ?

 

Ние доста четохме, но така и не открихме да съществува физическа такава. Въпреки това, напълно е възможно медицинските експерти от СБУ да имат достъп до информация за зависимостите, която не е известна на нас, обикновените хора.

Приканваме, разбира се, НСНВ да се допита по медицинския въпрос (този за МЕДИЦИНСКАТА марихуана) и до Синдиката на летищните чистачки. Или до Съюза на картофопроизводителите. Със сигурност те също ще могат да вземат адекватно отношение по темата.