В отговор на надеждите на родителите на деца, страдащи от тежки  форми на епилепсия, ново изследване  за пореден път доказа, че непсихоактивният канабиноид в марихуаната, известен като канабидиол или CBD, е безопасно и ефективно терапевтично средство при епилепсия.

 

Въпреки че родители и настойници правят и немислимото, за да се сдобият с малкото на брой сортове с високо съдържание този чудодеен канабиноид – например ”Charlotte’s Web” (Мрежата на Шарлът)  и ”Haleigh’s Hope” (Надеждата на Хейли ), мнозина от тях са водени по скоро от сляпа вяра, отколкото от научни доказателства. До неотдавна научните данни относно безопасността и ефективността на канабидиола като антиепилептично средство бяха оскъдни. За щастие през изминалата седмица този проблем намери своето решение – поне за някои пациенти.

 

Миналата седмица Американското дружество по въпросите на епилепсията организира във Филаделфия среща за обсъждане на резултатите от изследване от 2014 година, сочено за най-мащабното, проведено до момента:

 

“261 пациенти са били подложени на терапия с продължителност поне 3 месеца; съгласно последно събраните групови данни за тях 136 (52%) от участниците са били от мъжки пол; средната възраст е била 11, 8 години, варираща между 4 месеца и 41 години, а средното тегло – 38 кг, вариращо между 6, 4 и 127 кг. Най-често диагнозата на участниците е била синдром на Драве (44 души, т.е. 17%) или синдром на Ленокс-Гасто (40 души, или 15%). Пациентите са приемали средно три на брой съпътстващи антиепилептични лекарства. След тримесечна терапия общата честота на пристъпите е намаляла средно с  45, 1% при всички пациенти и с 62, 7% при пациентите със синдром на Драве. При болните със синдром на Ленокс-Гасто атоничните пристъпи са намалели средно със 71,1% спрямо изходните стойности. При 47% от всички пациенти е имало намаляване на пристъпите с  50% или повече процента. След тримесечната терапия пристъпите са изчезнали при 9% от всички пациенти и при 13% от пациентите със синдром на Драве. При съпътстваща терапия с „Clobazam“ (Клобазам) е била наблюдавана по-добра реакция на терапията в процентно изражение (намаляване на конвулсивните пристъпи с 50 и повече процента): 57% срещу 39%. Това би могло да е следствие от повишените количества на метаболита дезметил клобазам. Събрани са данни за лекарствената безопасност от 16 места на база 313 пациенти, или 180 пациентогодини. Нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани при  10% от пациентите , се изразяват в сънливост (23%), диария (23%), отпадналост (17%), намален апетит (17%), конвулсии (17%) и повръщане (10%). 14 пациента (4%) са изпитали нежелана реакция, довела до прекратяване на терапията със CBD. 36 пациента (12%) са се отказали от нея.“

 

Макар благотворното въздействие на CBD върху повечето участници да е било доказано, за жалост в много случаи е трудно епилепсията да бъде овладяна. Близо 1/3 от всички болни от епилепсия страдат от неподатливи на медикаментозно въздействие форми на това заболяване.

 

Източник