Изследователи от Университета в Ексетър и University College of London (UCL) са идентифицирали ген, благодарение на който може да се прогнозира доколко е податлив даден млад човек на ефектите на промяна на съзнанието при пушене на канабис. Откритието може да помогне да се установи кои от здравите консуматори са в най-голям риск да развият психоза.

 

Изследването, финансирано от Съвета за научномедицински изследвания и публикувано в сп. „Международна психиатрия“ (Transnational Psychiatry), доказва също, че жените, които пушат канабис, са потенциално по-податливи на краткосрочна загуба на паметта, отколкото мъжете. Предишните изследвания в тази област бяха насочени към хората, които вече страдат от психоза. Това проучване обаче е първото, което обхваща напълно здрави хора и изследва тяхната т.нар. остра или непосредствена краткосрочна реакция на психоактивната субстанция, т.е. как тя въздейства върху мозъка им.

 

Предишни изследвания откриват връзка между гена AKT1 и хора, развили психоза. В новото изследване Селия Морган (Celia Morgan), професор по психофармакология в Университета в Ексетър, и професор Вал Къран (Val Curran) от UCL заедно с екипа си, са установили, че при младите хора с вариация на гена  AKT1 под въздействието на канабис се наблюдават увеличени отклонения във визуалното възприятие, параноя и други психотични симптоми.

 

По-малко от един процент от употребяващите канабис са податливи на развитие на психотични симптоми. Известно е, че ежедневното пушене на канабис от податливи хора, увеличава риска от психотично разстройство. Досега обаче беше трудно да се определи кои хора са уязвими.  Учените са установили, че сред употребяващите канабис, развили психоза в резултат от консумацията му, преобладава един вариант на генотипа с AKT1. Това е първото изследване, което доказва връзката между споменатия ген и въздействието на приемания чрез пушене канабис при здравите млади хора.

Учените се надяват, че това ще помогне да се определи за кого рискът от нежелани последици при пушене на канабис е най-голям. Според тях това би допринесло за разработване на специално лечение за носителите на този генотип.

 

По думите на професор Морган „с тези открития за пръв път се потвърждава, че при хората с генотип от вида AKT1 е много по-вероятно ефектите от пушенето на канабис да са доста по-ясно изразени,   независимо че са по принцип здрави. Откритието, че споменатият вариант на гена предопределя по-голяма податливост на променящите съзнанието ефекти на канабиса у хора, които не страдат от психоза, дава яснота как той увеличава риска у здравите хора.  Периодичното доброволно поставяне в параноидно състояние у тази категория хора може да бъде причина за евентуалната поява на психоза, което иначе вероятно не би се случило.  Макар че причинената от канабис психоза е много рядко срещана, когато се появи, тя може сериозно да навреди на младите хора. Въпросното изследване може да проправи пътя за предотвратяване и лечение на причинената от употреба на канабис психоза.“

 

Професор Къран добавя: „Това изследване е най-голямото, провеждано някога, относно въздействието на канабиса върху мозъка (т.нар. остра или акутна реакция). Нашето откритие, че психотично подобните симптоми, когато младите хора са „напушени“, зависят от вариации в гена AKT1, е голям научен пробив.

 

В изследването са участвали 442 млади хора, които пушат канабис. Те са били изследвани, докато са били под въздействието му, и в период на въздържание. Изследователите са измерили степента на проява на симптомите на интоксикация и ефектът на загуба на паметта, като са сравнили резултатите с тези, измерени седем дни по-късно, когато участниците не са приемали упойващи вещества. Те са установили, че за хората с вариация AKT1 в генотипа е по-вероятно да получат психотична реакция.

 

Като част от изследването учените са получили разрешение от Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство (Home Office) да анализират състава и силата на действие на използвания канабис. Пробите са били анализирани в криминологичната лаборатория на едно от полицейските управления в страната.

 

Изследването е установило още, че жените са по-податливи на увреждане на краткосрочната памет при пушене на канабис, отколкото мъжете.

 

„Изследванията върху животни показват, че мъжките индивиди разполагат с по-голям брой от рецепторите, с които си взаимодейства канабиноидите в частите на мозъка, които отговарят за краткосрочната памет, например префронталната кора. Необходими са допълнителни изследвания в тази област, но резултатите сочат, че има вероятност мъжете да се окажат по-слабо уязвими за увреждащите паметта ефекти на канабиса, отколкото жените,“ добавя проф. Морган.

                                                                                   

           

Източник:

Горната публикация е препечатана от материал на Университета в Ексетър. Забележка: Възможни са разлики в съдържанието и обема на статията, поради извършена редакция.

Научна публикация:

  1. C J A Morgan, T P Freeman, J Powell, H V Curran. AKT1 genotype moderates the acute psychotomimetic effects of naturalistically smoked cannabis in young cannabis smokers (Генотипът с AKT1 отслабва острите психотомиметични ефекти при натурално пушене на канабис от употребяващи в млада възраст)Translational Psychiatry, 2016; 6 (2): e738 DOI: 10.1038/tp.2015.219