Ендоканабиноидите са липидни трансмитерни молекули, които играят важна роля в ежедневието ни, като регулират и поддържат хомеостазата в организма ни.

Ролята им е от изключително значение, тъй като имат влияние върху всички етапи от живота ни – от зачеването, имплантирането на ембриона и раждането до първите дни на живота ни. Ендоканабиноидите доставят носената информация като се свързват с канабиноидните рецептори (СВ1 и СВ2), след което се разграждат от ензими (FAAH, MAGL) или отново се усвояват от клетката. Повече данни относно работата на ендоканабиноидната система могат да бъдат намерени в следната статия: „Внимание: познанията за ендоканабиноидната система могат да променят живота ви!“.

 

Сексуално поведение

При наблюдаване на ролята на ендоканабиноидите за сексуалното поведение на мъжете са извършени изследвания на плъхове, които показват, че инжектирането на ендогенния канабиноид анандамид (AEA) предизвиква сексуално поведение при мъжки екземпляри, които обичайно не се сношават (1), и намалява праговете на еякулация при сексуално ленивите видове (2). Това действие на анандамида се предава чрез активиране на рецепторите СВ1 и е ефективно дори и при нормални плъхове, като зависи от дозата, т.е. различните дози могат да имат обратен ефект (3).

 

Ендоканабиноидите: участници в сътворението на живота. Ролята им от зачеването до кърменето

Ендоканабиноидите: участници в сътворението на живота. Ролята им от зачеването до кърменето

 

 

Оплодителна способност

В сперматозоидите се намират и от двата вида рецептори – СВ1 и СВ2. Нивото на ендоканабиноида АЕА е от решаващо значение за регулиране на процента на живи и подвижни сперматозоиди (жизнеспособност и подвижност), модулиране на разхода на енергия и контрол на броя на произвеждащите тестостерон клетки (известни като Лайдигови клетки).

Тези ефекти се осъществяват с посредничеството на рецепторите CB1. Активирането на рецепторите CB2 стартира производството на сперматозоиди и регулира скоростта им на придвижване (4).

 

Имплантиране на ембриона

На практика всички етапи от женската репродуктивна дейност се влияят от един или повече елементи на ендоканабиноидната система (EКС), тъй като клетките и тъканите на женските репродуктивни органи са снабдени с напълно функционираща ЕКС (7).

В матката се съдържа както анандамид, така и 2-AG, и точното регулиране на нивата им е от съществено значение за успешното преминаване на ембриона през фалопиевата тръба и имплантирането му в матката. Този процес се осъществява чрез разграждане на двата ендоканабиноида (АЕА и 2-AG) от ензимите FAAH и MAGL в критични моменти от развитието и имплантацията на ембриона (5). Изследванията сочат, че ролята на тези ензими е от решаващо значение, дори могат да бъдат чудесно средство за диагностика, тъй като при жените, чиято бременност е завършила със спонтанен аборт, са констатирани по-ниски нива на ензимите FAAH в сравнение с жените, които са родили успешно (6).

 

Фетално развитие

Установено е, че рецепторите СВ1 играят основна роля за образуването на мозъка на ембриона. Те отговарят за диференциацията на нервните стволови клетки в неврони или глиални клетки. Освен това функционират и като „екскурзоводи“ за връзките между нервните клетки (аксони), като ги насочват по правилния път и към местата на свързване с други клетки (5).

Животът е невъзможен без канабиноидните рецептори – изчерпването на кодираната в гена последователност от рецептори СВ1 (за да се получат мишки СВ1 КО -/-), възпрепятства развитието на ембриона и оцеляването му до раждане.

 

Употреба на канабис по време на бременност

 

Ендоканабиноидите: участници в сътворението на живота. Ролята им от зачеването до кърменето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследванията показват, че ендоканабиноидната система е като една прецизно настроена машина, която регулира важни аспекти във всяка фаза на репродуктивния цикъл. Човек би предположил, че всяка намеса от външни за ЕКС модулатори, като например фитоканабиноиди, би могла да окаже вредно влияние по време на бременност. Така възниква въпросът: безопасна ли е употребата на канабис по време на бременност?

В периода на бременността жените употребяват канабис поради различни причини – здравословни (гадене, повръщане, повишаване на апетита, други хронични заболявания), духовни (последователи на религиозното учение растафари) или с цел релаксация.

Голяма част от жените изпитват гадене и/или повръщане по време на бременност и канабисът често се използва за облекчаване на тези симптоми. При проведено в Канада проучване канабисът е оценен като изключително ефективен или ефективен от 92% от анкетираните, които са го използвали като терапия при гадене и повръщане (сутрешно гадене) (10).

Макар че ефектът върху майките със сигурност е благотворен, остава притеснението как това се отразява на бебето.

Известно проучване, проведено в Ямайка от д-р Дреър (Dreher), сравнява майки, употребявали канабис, с майки, които не са го употребявали по време на бременността си. Резултатите показват, че няма положителни или отрицателни невро-поведенчески реакции на третия ден от живота на новородените, докато в края на първия месец се установяват значителни разлики в двата случая.

Експонираните бебета  показват по-добра физиологична стабилност, имат по-малка необходимост от участието на изследователя за постигане на организирано състояние и готовност за социална стимулация (11).

Следва да се отбележи, че много от майките, освен чрез пушене, са употребявали канабис и под формата на чай.

Резултатите от последващо проучване на същите деца, вече на възраст 5 години, не показват съществени разлики в развитието между децата на употребяващите и неупотребяващите марихуана майки (12).

Впоследствие друго проучване на детската смъртност показва още по-интересни резултати.

Изследвани са 2 964 бебета, разделени в две категории – без наличие на наркотици в организма и други с положителни проби (кокаин, опиати, канабиноиди). Средната стойност в първата група е 15,7 смъртни случая на 1 000 живородени. Втората група, чийто тест за канабис и кокаин и/или опиати, са с по-ниска смъртност от 8,9 смъртни случая на 1 000 живородени. От децата с положителна проба единствено за канабиноиди (157 бебета) не е починало нито едно, което означава, че при тях смъртността е 0 (13).

Тези резултати хвърлят положителна светлина върху използването на канабис по време на бременност, но определено са необходими повече изследвания, за да се направи категоричен извод. При всяко положение по-добре да се избягва употребата на канабис чрез пушене, тъй като то възпрепятства евентуалните защитни ефекти на самия канабис. Учените предполагат, че употребата на канабис от майката оказва значителни, но същевременно фини ефекти върху нейното поколение, поради сложната времева рамка и често двуфазните ефекти на (ендо)канабиноидите (5).

В крайна сметка майката решава какво е най-добре за бебето ѝ. При проблеми със „сутрешно гадене“ майките първо могат да опитат киселинни канабиноиди, най-вече канабидиолова киселина. Тя е доказано силен инхибитор при гадене и повръщане (14,15) и не въздейства на канабиноидните рецептори.

Ако възнамерявате да употребявате канабиноиди по време на бременността, препоръчваме ви да прочетете статията: „Сокът от пресен канабис: зеленият еликсир на живота“.

 

Сучене и стимулиране на апетита след раждането

Ендоканабиноидите са от решаващо значение за оцеляването на новороденото, дори след като напусне уюта на майчината утроба.

В човешкото мляко са открити ендоканабиноиди, оксилипини и други сродни съединения (8). Установено е, че ендоканабиноидът 2-AG (2-арахидоноилглицерол) е разпространен в най-голяма степен и играе важна роля за поведението на бебетата при кърмене и стимулирането на апетита им.

Изследвания върху мишки показват, че свързването на 2-AG с рецепторите CB1 стимулира желанието за сучене и апетита на новородените мишки, като е възможно да влияе и за правилната инервация на мускулите на езика (5).

Когато изследователите блокират рецепторите CB1 със съответния им антагонист, растежът на малките мишки спира и в рамките на една седмица настъпва смърт. Учените са експериментирали и с едновременно прилагане на делта-9-ТНС, който почти напълно е неутрализирал ефектите на антагониста (9).

Накратко, ендоканабиноидите имат ключова роля във всички етапи на размножаването. Те действат като прецизно настроена машина и изглежда, че фитоканабиноидите не въздействат отрицателно на този процес, дори могат да се окажат от полза при зачеването.

 

 

Използвана литература:

1.  Anandamide transforms noncopulating rats into sexually active animals (Анандамидът превръща плъхове без полови сношения в сексуално активни животни). Canseco-Alba et al.2013, The journal of sexual medicine (Списание за сексуална медицина)

2. Anandamide reduces the ejaculatory threshold of sexually sluggish male rats: possible relevance for human lifelong delayed ejaculation disorder (Анандамидът намалява прага на еякулация при сексуално лениви мъжки плъхове: възможен ефект при лечение на забавената еякулация у човека). Rodríguez-Manzo G 2015, The journal of sexual medicine (Списание за сексуална медицина)

3. Low anandamide doses facilitate male rat sexual behaviour through the activation of CB1 receptors (Ниските дози анандамид подпомагат сексуалното поведение на мъжките плъхове чрез активиране на рецепторите СВ1). Canseco-Alba et al. 2014, Psychopharmacology (Психофармакология)

4. The role of endocannabinoids in gonadal function and fertility along the evolutionary axis (Ролята на ендоканабиноидите за функцията на половите жлези и фертилността по еволюционната ос) Battista et al. 2012, Molecular and Cellular Endocrinology (Молекулярна и клетъчна ендокринология)

5. Multiple Roles for the Endocannabinoid System During the Earliest Stages of Life: Pre- and Postnatal Development (Множество функции на ендоканабиноидната система през най-ранните етапи от живота: пре- и постнатално развитие) Fride et al. 2008, Journal of Neuroendocrinology (Списание по невроендокринология) 20 (Suppl. 1), 75–81

6. Relation between decreased anandamide hydrolase concentrations in human lymphocytes and miscarriage (Връзка между намалената хидролиза на анандамид в човешките лимфоцити и спонтанните аборти) Maccarone et al. 2000, Lancet (London, England) (сп. „Лансет“, Лондон, Англия)

7. Endocannabinoid signaling in female reproductive events: a potential therapeutic target? (Участие на ендоканабиноид в процесите на женската репродукция: възможна терапевтична насоченост?) Maccarone et al. 2015, Expert Opinion on Therapeutic Targets (Експертно становище по терапевтични теми), Volume 19, Issue 11, 2015

8. Oxylipins, endocannabinoids, and related compounds in human milk: Levels and effects of storage conditions (Оксилипините, ендоканабиноидите и свързаните с тях съединения в човешкото мляко: нива и отражения на условията за съхранение). Wu et al. 2015, Prostaglandins and other lipid mediators (Простагландини и други липидни медиатори)

9. Endocannabinoids, feeding and suckling – from our perspective (Ендоканабиноидите, храненето и сученето – от наша гледна точка). Mechoulam et al. 2006, International Journal of Obesity (Международен журнал на затлъстяването)

10. Survey of medicinal cannabis use among childbearing women: patterns of its use in pregnancy and retroactive self-assessment of its efficacy against ‘morning sickness’ (Проучване на употребата на канабис за медицински цели сред жени в детеродна възраст: модели на употребата му по време на бременност и самооценка на ефикасността му срещу „сутрешното гадене“). Westfalla et al. 2006, Complementary therapies in clinical practice (Допълнителни терапии в клиничната практика)

11. Prenatal Marijuana Exposure and Neonatal Outcomes in Jamaica: An Ethnographic Study (Пренатална експозиция на марихуана и последствия за новородените в Ямайка: етнографско проучване). Dreher et al. 1994, Pediatrics (Педиатрия)

12. Five-year follow-up of rural Jamaican children whose mothers used marijuana during pregnancy (5-годишно проследяване на деца в селските райони на Ямайка, чиито майки са употребявали марихуана по време на бременност). Hayes et al. 1991, West Indian Medical Journal

13. Mortality within the first 2 years in infants exposed to cocaine, opiate, or cannabinoid during gestation (Смъртност през първите 2 години при деца, експонирани на кокаин, опиати или канабиноид по време на бременността). Ostrea et al. 1997, Pediatrics (Педиатрия)

14. Cannabidiolic acid prevents vomiting in Suncus murinus and nausea-induced behaviour in rats by enhancing 5-HT1A receptor activation (Канабидиоловата киселина предотвратява повръщането при вида Suncus murinus и гаденето при плъхове чрез засилено активиране на рецептора 5-HT1A). Bolognini et al. 2013, British Journal of pharmacology (Британския журнал по фармакология)

15. A comparison of cannabidiolic acid with other treatments for anticipatory nausea using a rat model of contextually elicited conditioned gaping (Сравнение на канабидиоловата киселина с други медикаменти за изпреварващо гадене чрез експериментален модел с плъхове). Rock et al. 2014, Psychophramacology (Психофармакология)