Бизнесът с коноп се превръща в напълно законен мотор на икономиката. В неотдавна публикуван доклад се прогнозира, че до 2020 г. легалните продажби на марихуана в САЩ ще нараснат над  два пъти в контекста на нарастващия икономически ефект на индустрията.

 

По данни на бизнес справочника „Marijuana Business Factbook” за 2016 г., публикуван в понеделник (14 март), през 2020 г. се очаква пунктовете за продажба на марихуана да привлекат суми от порядъка на 24–44 милиарда долара в общностите по места, тъй като бързо растящите продажби изискват закупуване на консумативи, например лампи и торове, и създават нови работни места. Чистите приходи от продажбите и свързаните с тях дейности през 2015 г. възлизат на около 12-13,6 милиарда долара.

 

Повечето приходи в конопената индустрия са от продажба на допълнителни продукти и услуги, свързани с марихуаната. Според изчисленията в доклада, изготвен от новинарското издание „Marijuana Business Daily“, всеки долар, похарчен за трева, носи допълнителни ползи в размер на 3 долара за местната икономика.

 

Досега над 20 щати, заедно със столицата Вашингтон,  легализираха употребата на марихуана под някаква форма – за медицински цели или за развлечение. Сами по себе си законните продажби на марихуана вече са внушителна индустрия, която през 2015 г. е донесла приходи в размер на 3–3,4 милиарда долара. Според доклада през изтеклата година местата за продажба на марихуана за медицински цели и за развлечение са реализирали по-големи приходи от момичешките скаутски групи в цялата страна, които са продали сладки за 776 милиона долара и от търговците на електронни цигари, чиито продажби са на стойност 1,5 милиарда долара. Засега обаче продуктите с марихуана все още изостават по продажби от едно друго любимо занимание на американците – яденето на снаксове. През миналата година в САЩ за храна от типа на чипсовете „Doritos“, „Cheetos“ и „Funyuns“ са похарчени 4,9 милиарда долара.