Според ново проучване, проведено от изследователи от Университета на Флорида, алкохолът улеснява прехода към по-тежки наркотици в доста по-голяма степен, отколкото марихуаната.

Ето и заключенията от проучването:

Резултатите от скалата на Гутман показват, че алкохолът представлява „портал“, който води до употреба на тютюневи изделия, марихуана и други забранени вещества. Освен това учениците, консумирали алкохол, проявяват значително по-голяма склонност към употреба на наркотици, било то законни или не. Резултатите от проучването поддържат тезата, че в училищните програми за превенция на злоупотребата със забранени субстанции трябва да се обръща първостепенно внимание на алкохола, тъй като отлагането или предотвратяването на употребата му може да повлияе влечението към други вещества. Ето защо се препоръчва отговорните лица в образованието и общественото здравеопазване да съсредоточат усилията, мерките и средствата за превенция върху разрешаване на проблемите на подрастващите с алкохола.

Според един от авторите на проучването – Адам E. Бари (Adam E. Barry), колкото по-късно в живота започне консумацията на алкохол, толкова по-малка е вероятността от злоупотреба с наркотици. Освен това става ясно, че в повечето случаи употребата на алкохол и тютюневи изделия предхожда интереса към марихуаната.

„Консумацията на алкохол, започнала в по-късна възраст, води до по-умерена употреба както на позволени от закона вещества като тютюна, така и на незаконни субстанции като марихуаната и други наркотици“,  заявява Бари в интервю за новинарското онлайн издание Raw Story.

Бари обяснява, че целта на неговите проучвания е да оспори част от пропагандата, разразила се в американската култура след ерата на „Reefer Madness“ (мелодрамататичен филм, заклеймяващ марихуаната).

„Някои от тези заучени твърдения трябваше да бъдат изяснени, затова решихме да направим проучването. Според теорията за „въвеждащата дрога“ първо се започва с марихуана, след което се преминава към т.нар. „твърди наркотици“. Както може да видите, резултатите от проучването потвърждават тази хипотеза, но преходът се осъществява от законни субстанции, по-конкретно алкохол, към вещества, забранени от закона“, пояснява Бари.

„Така че, общо взето, ако разберем отношението на някой към алкохола, бихме могли да прогнозираме каква ще е реакцията му спрямо другите наркотици. Казано по друг начин, ако знаем, че някой е употребявал [по-малко разпространения наркотик] хероин, можем да предположим, че той е опитвал и всички останали. Мисля, че тези резултати са свързани с нивото на достъп на децата до алкохол, както и с факта, че алкохолът се възприема като по-малко вреден от другите субстанции“, добавя Бари.

Както лекарствата и тютюневите изделия, така и алкохолът се счита за по-социално приемлив в американското общество, защото е разрешен от правителството. Тези вещества обаче често са по-опасни, отколкото много от нелегалните наркотици, към които хората изпитват силен страх.

Тъй като някои лекарства не се приемат толкова сериозно, хората са по-склонни да злоупотребяват с тях и не контролират зависимостта си. Това не означава, че позволените от закона субстанции също трябва да се забранят. Всъщност никое вещество не трябва да бъде забранено, за да се проведат добросъвестни дискусии относно употребата на всяко едно от тях и свързаните с това рискове.