Кръвна плазма

Кръвна плазма снимана с електронен микроскоп

Според предклинични данни, публикувани тази седмица в сп. Anticancer Research, едновременното прилагане на различни непсихоактивни растителни канабиноиди води до синергична противоракова активност против клетки на човешката левкемия.
Пол Арментано

 

С какво точно помага нетрадиционото лекарство?

Учените от Лондонския университет „Св. Георги” са оценили противораковия потенциал на три непсихоактивни канабиноида (канабидиол, канабигерол и канабигеварин) и техните съответни киселини върху два типа клетъчни линии на левкемия. Авторите докладват, че прилагането на канабиноидите заедно е довело до „адитивен и умерено синергичен ефект”.

 

Те правят заключение: „Нашите данни показват, че канабиноидите работят заедно по начин, който позволява намаляване на дозите, без съществена загуба на ефекта. Това изследване подкрепя идеята, че канабиноидите могат да имат роля в борбата с рака не само като отделни вещества, но и в комбинация.”

 

Общи симптоми на левкемията

 

Коментирайки изследването в прес-релийз, водещият автор Уей Лиу каза: „Тези вещества са способни да се намесят в развитието на раковите клетки, като спират развитието им и им пречат да растат. В някои случаи, като използваме специфични режими на дозиране, можем да открием нови високоефективни стратегии за овладяване на рака. Същественото е, че тези вещества са евтини за получаване и по-добрата употреба на уникалните им качества може да доведат до евтини и ефективни лекарства против рака в близко бъдеще.”

 

Досега убедително е показано, че растителните и ендогенните канабиноиди са потенциални инхибитори на раковите клетки в предклинични модели, които спират пролиферацията на клетките на глиомата, рака на простатата, карциномата на гърдата, белодробния карцином и лимфомата, както и на други ракови клетки.

 

Оригиналното изследване: Correspondence to: Wai Liu, Ph.D., Dept of Oncology, Division of Clinical Sciences, St. George’s, University of London, 2nd Floor, Jenner Wing, London, SW17 0RE, U.K.

Tel: +44 02087255037, e-mail: [email protected]